Het indienen van belastingen op pokerwinsten

By Administrator

Belastingen op leegstand en verkrotting. Overname van het repertorium van automatische ontspanningstoestellen door de Vlaamse Belastingdienst

Handleidingen over het ingeven van de belasting op automatische ontspanningstoestellen en de belasting op spelen en weddenschappen; Instructiefilmpjes over het ingeven van de belasting op automatische ontspanningstoestellen en de belasting op spelen en weddenschappen tijdig indienen van correct ingevulde fiscale aangiften en het tijdig voldoen van eventueel verschuldigde belastingen bent u zelf verantwoordelijk. Als u in België logies voor kortstondig verblijf verschaft, moet u zeker zijn dat u elk van de voor Tax-on-web, het online platform van de fiscus, is veruit de handigste optie. Ten eerste heb je wat extra tijd: terwijl de papieren aangifte ten laatste op 30 juni binnen moet zijn, moet de online See full list on consumentenbond.nl Het jaar loopt bijna ten einde. Wilt u het nieuwe jaar beginnen met een nieuwe boekhouder? Maak nu een afspraak voor een kennismakingsgesprek met onze adviseurs. Voor een afspraak kunt u bellen met 0475-785 995 of stuur een WhatsApp naar +316 2991 5555. Kijk ook op onze website www.ibbroermond.nl voor meer informatie over onze diensten. Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) hamert erop dat de fiscale regularisatie op het einde van het jaar definitief afloopt. “Wie ‘verg

Uit winst uit kansspelen mag je daar namelijk (nu tijdelijk 30,1%, maar normaal gesproken) 29% kansspelbelasting over betalen. Ook in het geval van online poker ging de belastingdienst dolenthousiast op jacht naar deze nieuwe groep wanbetalers. De pokeraars verzonnen op hun beurt weer van alles om onder de belasting uit te komen.

Tax-on-web berekent onmiddellijk de belasting die u zult moeten betalen of die u zal worden terugbetaald. Fout Als u na het versturen een fout vindt in uw aangifte, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw belastingadministratie om deze fout recht te zetten. Het schenkingsrecht wordt berekend op de brutowaarde van de goederen die de begunstigde van de schenking ontvangt, volgens een tarief dat stijgt naarmate de waarde van de goederen toeneemt en volgens een tarief dat verschilt naargelang de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde (hoe verder de graad van verwantschap, hoe hoger het tarief ).

De regering-De Croo maakt werk van een nieuwe jaarlijkse belasting op effectenrekeningen. Volgens het wetsontwerp wordt een belasting van 0,15 procent geheven op

Niet voor iedereen is het doen van de jaarlijkse belastingaangifte even gemakkelijk. Sterker nog: veel mensen zien op tegen het (digitaal) invullen en indienen van de aangifte inkomstenbelasting. U wilt natuurlijk zeker weten dat u geen geld misloopt, of u gemaakte kosten wellicht vergoed krijgt en of u recht heeft op huur- en zorgtoeslag.

Belasting kan ingewikkeld zijn. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van uw belastingverplichtingen en dat u blijft voldoen aan de belastingwetgeving. De tijdige voorbereiding, het invullen en het betalen van de belastingen behoort tot uw verantwoordelijkheden.

Geen of te laat een belastingaangifte indienen kan gesanctioneerd worden. U riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro en/of een belastingverhoging van 10 tot 200 procent op de niet aangegeven inkomsten en de 'vestiging van aanslag van ambtswege' met omkering van de bewijslast.

Op uw belastingaanslag staat hoe u uw belasting kunt betalen. Krijgt u geld terug? Zorg dan dat wij het juiste rekeningnummer gebruiken. Kortdurend uitstel van betaling (voor ondernemers) U kunt telefonisch uitstel krijgen als u voldoet aan de voorwaarden. U krijgt maximaal 4 maanden uitstel na de laatste vervaldag van de aanslag. Lees verder

Als u een bezwaarschrift wil indienen, moet u dat doen binnen de drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet. Als u het aanslagbiljet digitaal via Zoomit ontvangt, is de uiterste datum om bezwaar in te dienen drie maanden.. Voorbeeld: tegen een belasting waarvoor het aanslagbiljet met de post verzonden is op … Het kan zijn dat u door omstandigheden uw aangifte inkomstenbelasting niet op tijd kunt indienen. U kunt dan een verzoek indienen voor uitstel van het doen van aangifte bij de Inspectie der Belastingen. Dat moet wel vóór de uiterste indieningsdatum. Na de uiterste indieningsdatum wordt geen uitstel verleend! Uw woonland heft belasting. Als op basis van de overeenkomst met uw woonland, dat land het recht heeft om belasting te heffen, dan zal het inkomen in België niet worden belast en is er geen aangifteplicht in de belasting niet-inwoners. Opgelet! De vrijstelling van indienen van de aangifte niet-inwoners zal slechts toegekend worden als: Na het indienen van een gezamenlijke aangifte volgt één gezamenlijke belastingafrekening, in het vakjargon: het aanslagbiljet. Toch betekent dat niet dat de belastingen De premies van uw schuldsaldoverzekering voor uw hypothecair krediet, kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering. Maar dat kan niet in alle gevallen en het levert ook niet altijd belastingvoordeel op. Ontdek in welke gevallen u de premies kunt aftrekken van de belastingen en waarom het vaak beter is om dat toch niet te doen. Op deze pagina vindt u alle formulieren terug betreffende de erfbelasting. Deze formulieren kunnen elektronisch worden ingevuld via het Word-document of met de hand worden ingevuld via het pdf-document.